• "Ul. Jasna 6/21 ( III pietro)"
  • "20-077 Lublin"

Psychoterapeuci

Milena Pyzikowska

Jestem psychoterapeutą i mediatorem sądowym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym. Obecnie kontynuuję naukę na Czteroletnich Studiach organizowanych przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Stosuje podejście integratywne, próbując dopasować techniki psychoterapeutyczne do potrzeb pacjenta/klienta. Jednak nie techniki terapeutyczne ani nie założenia teoretyczne, a więź między psychoterapeutą a pacjentem/klientem postrzegam jako główny czynnik niosący zdrowie i zmianę na drodze do autentyczności.

Współpracuję ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie jako psychoterapeuta na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym VI

Swoją pracę poddaję superwizji.


Patrycja Pizoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności psychologia rodziny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na co dzień pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie oraz w NZOZ „Lekarze Specjaliści” w Lublinie. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Obecnie swoje umiejętności rozwijam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. Biorę również udział w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie, podczas którego omówimy problemy i rozterki, z którymi się borykasz. Wspólnie postaramy się określić cele terapii, do których będziemy dążyć podczas naszych sesji. Zapewniam profesjonalną pomoc w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. W swojej pracy nie oceniam i nie krytykuję. Kieruję się zasadą, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny.